ES | EN | DE | IT | FR | CAT

 

Política de qualitat i medi ambient

Per CABOT HOTELS  és un objectiu prioritari compatibilitzar l'oferta de serveis d'allotjament i restauració turístics de Qualitat amb la protecció del Medi ambient i la contribució a la consecució d'un model sostenible de desenvolupament, assumint els següents principis d'actuació que conformen la seva POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT:

· Compromís de Compliment de les reglamentacions legals d'àmbit local autonòmic, estatal i comunitari que ens siguin aplicable, així com altres requisits que la nostra organització subscrigui.
· Integrar la gestió de la Qualitat i del Medi ambient en la gestió de CABOT HOTELS.
· Prevenir, en la mesura de les nostres possibilitats, la contaminació, l'estalvi de recursos energètics i naturals; i la reducció i gestió dels residus.
· Afavorir la comunicació activa.

Per això es compromet a:

1. Complir i superar les exigències i preferències dels nostres clients.
2. Potenciar la formació i motivació continua de tot el nostre personal, amb la finalitat d'oferir als nostres clients les més altes prestacions possibles en el servei.
3. Adequar les nostres instal·lacions a les expectatives dels nostres clients, per a això ens comprometem a revisar-les, renovar-les i progressivament modernitzar-les, d'acord a les millores tècniques disponibles, per oferir els productes i serveis més apropiats.
4. Informar als proveïdors i contractistes dels criteris qualitatius i mediambientals assumits pel nostre Grup, promovent o exigint la utilització de productes i serveis de Qualitat, respectuosos amb el Medi ambient.
5. Facilitar els mitjans adequats, informar i implicar als nostres clients, de manera que s'integrin i col·laborin en el bon desenvolupament del nostre sistema de Qualitat i Medi ambient.
6. Establir objectius i metes periòdicament per promoure i assegurar la millora contínua del nostre sistema de Qualitat i Medi ambient.

 

Agencias | Bolsa de trabajo | Avís Legal | Condicions Generals | Contacta amb CABOT HOTELS | Qualitat i medi ambient

Powered by NCH Informática