ES | EN | DE | IT | FR | CAT

 

Informació de conformitat amb els serveis de Societat de la informació ACT

Aquesta pàgina web pertany a NORTHOTELS, S.L. societat espanyola, amb domicili social al carrer Aragó , 12, entresòl C , 07006 de Palma de Mallorca , assignat Codi d'Identificació Fiscal B07451131 , inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca, al Tom 928, Foli 49 , Fulla PM- 5949.

A més dels establiments registrats, els usuaris podran dirigir les seves peticions , preguntes o queixes a la següent adreça de correu electrònic: qualitat@pollensapark.com

Propietat intel·lectual i drets d'autor

Els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina web, nom de domini , codi font, disseny i estructura de navegació dels continguts són propietat de la citada empresa , que serà l'única part amb dret a exercir els drets d'ús del mateix en qualsevol forma , en particular, la còpia , Distribució, comunicació pública i transformació.

En virtut de l'establert en la Llei de Propietat Intel·lectual, l'usuari es compromet a mantenir la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi perjudici als seus legítims interessos o afecta negativament a la seva reputació. També es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació en aquesta pàgina sense autorització escrita del seu titular.

Agencias | Bolsa de trabajo | Avís Legal | Condicions Generals | Contacta amb CABOT HOTELS | Qualitat i medi ambient

Powered by NCH Informática